Raspolaganje pravima iz fonda

Isplata dividende članovima Fonda HB za 2016. godinu

 

Zagreb, 10. srpanj 2017. – Isplata dividende za 2016. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 17. srpnja 2017. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2016. godinu iznosi 7.507.496,25 kuna, što po jednom udjelu iznosi 4,38 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama FINA-e, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 14. srpanj 2017. godine, pravo na isplatu dividende imat će:

  • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
  • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli  poslije 15. svibnja 2017. godine.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:

  • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 15. svibnjem 2017. ili ranije,
  • otkupili svoje udjele i ne raspolažu više niti jednim udjelom.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2016. godinu, na dane 10., 12., 13. ,14. i 15. srpnja 2017., neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onima koji eventualno do sada nisu preuzeli dividendu, a na to su imali pravo. Oni će dividendu moći preuzeti od 17. srpnja 2017., kada će ranije nepodignute dividende i dividenda za 2016. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.

Raspolaganje udjelima i dividendom:

Kako biste prodali svoje udjele, odnosno raspolagali pripadajućom dividendom, potrebno je obratiti se u poslovnicu FINA-e u svezi zahtjeva za prodaju udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata/raspolaganja dividendom. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti na uvid:

  • važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB
  • podatak o OIB-u ukoliko važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB
  • karticu tekućeg ili žiro računa na koji želite da Vam se isplate sredstva ukoliko nećete preuzeti sredstva po isplati u gotovini u poslovnici FINA-e

Gotovinska isplata moguća je isključivo vlasniku udjela, osobno.

U poslovnicu FINA-e potrebno je donijeti i preslike dokumentacije navedene pod prvom i trećom točkom.

Upravni odbor Fonda HB je dana 13. svibnja 2016. godine sukladno članku 8. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji odobrio proceduru i upute koje se nalaze u nastavku, a koje definiraju sve aktivnosti i odgovornosti pri procesu zaprimanja Zahtjeva za prodaju udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i isplate dividende iz predmetnog Fonda.

Jesi li Vam ove informacije korisne?