Kupnja i prodaja udjela u našim fondovima

Kupnja i prodaja udjela u našim investicijskim fondovima vrši se na brz i jednostavan način.

Udjele u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom pod upravljanjem Društva možete kupiti i prodati na tri načina:

Jesi li Vam ove informacije korisne?