Fond hrvatskih branitelja

Dobro došli!

Ovdje možete pronaći sve informacije o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Imovinu predmetnog Fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije. Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Vrijednost udjela u predmetnom fondu mijenja se svakodnevno, a pregled vrijednosti možete pronaći u nastavku

Pregled vrijednosti udjela u Fondu hrvatskih branitelja

 

DATUM

VRIJEDNOST UDJELA FONDA (HRK)

18.08.2017.  512,21
21.08.2017.                               513,94
22.08.2017.                               513,16

Informacije u svezi prodaje udjela u predmetnom fondu i podizanja dividende možete pronaći ovdje.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut. Zakon i Statut Fonda možete pronaći u nastavku.

ZAKON I STATUT

Zakonski okvir:

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji-neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 41-2008)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 82-2004)
Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 163-2003)
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174-2004)

Fond ima Statut kojim se uređuje:

  • status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,
  • vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
  • uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,
  • osnovnica za izračunavanje naknade Društva za uprav ljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,
  • osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,
  • poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,
  • druga pitanja važna za Fond.

Statut Fonda:

Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - neslužbeni pročišćeni tekst
Izmjene i dopune Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 38-2008).pdf
Izmjene i dopune Statuta Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 14-2008).pdf
Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 129-2004)

 

 

Jesi li Vam ove informacije korisne?