Financijski izvještaji Fonda HB

Financijski izvještaji fonda objavljeni od 15.10.2015.:

U nastavku se nalaze financijski izvještaji Fonda pod upravljanjem Addiko Invest d.d.-a:

Financijski izvještaji fonda objavljeni do 15.10.2015.:

U nastavku se nalaze izvještaji iz perioda dok je Fondom upravljalo društvo Erste Asset Management d.o.o.:

 

Jesi li Vam ove informacije korisne?